Opvang met een huiselijke karakter

Wat is gastouderopvang?
Voor ouders die kiezen voor kinderopvang met een huiselijk karakter of voor ouders die met flexibele werktijden te maken hebben, is Gastouderopvang een goede oplossing. De plaats van opvang kan bij de gastouder zijn of bij de ouder thuis. De opvangtijden zijn flexibel en worden onderling afgestemd. Binnen de oudercommissie gastouderopvang kunt u meedenken over de kwaliteit van de opvang. Op dit moment zijn wij op zoek naar ouders die zich aan willen melden voor de oudercommissie van de gastouderopvang.

Gastouders zijn kleine zelfstandige ondernemers die aangesloten zijn bij het gastouderbureau van Domino. Zo is het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd en kunnen ouders ook gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit 2 delen; de uurvergoeding aan de gastouder (tussen de € 4,50 en € 5,00 per uur) en de bureau-en begeleidingskosten (bestaande uit een flexibel tarief van €1,70 per uur of een vast gezinstarief van € 65,00 per maand). Klik hier onze tarieven. en uitleg van de begeleidingskosten                                                     

Klik hier voor onze digitale folder gastouderopvang

Hier is het meest actuele inspectierapport in te zien

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Als ouder of als gastouder?

Contactpersoon: Annemieke Nillessen: a.nillessen@kindercentrum-domino.nl
telefoon; 024-3976320, op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.00 uur