Buitenschoolse opvang Op de Horst: midden in de natuur!

Onze BSO Op de Horst zit sinds 2013 gevestigd in basisschool Op de Horst. De BSO maakt o.a. gebruik van dezelfde ruimte als peutergroep Ukelele, maar met andere materialen en speelgoed zodat er voor elke leeftijd tussen 4 en 9 jaar genoeg te doen is! Een vast team van pedagogisch medewerkers staat hier klaar om uw kind het naar de zin te maken.

BSO de Kazoo's.

BSO de Pauken.

Waarom buitenschoolse opvang? 

 Bij de BSO zijn de kinderen in een leeftijdsfase waarin zij zich verder gaan ontwikkelen. De wereld buitenshuis wordt steeds groter en verder verkent. Voor de basisschool kinderen wil de BSO een bijdrage leveren aan een prikkelende en stimulerende ontwikkeling per kind; maar ook de kinderen als groep. Het onderwijs en de BSO vullen elkaar aan en zijn elkaars samenwerkingspartners, gericht op het kind. Er is ondersteuning vanuit het onderwijs naar de BSO en andersom, met als einddoel maar één ding: uw kind ondersteunen en begeleiden tijdens het opgroeien. We werken hierbij aan de fysieke en emotionele veiligheid van uw kind, stimuleren sociale, persoonlijke en morele competenties.

Uniek aan deze locatie.

De BSO Op de Horst is kleinschalig en heeft twee groepen, de Kazoo's en de Pauken. Op de locatie kunnen in totaal 30 kinderen worden opgevangen. De Kazoo's is voor kinderen van 4 tot 6 jaar, de Pauken is voor kinderen van 7 tot 12 jaar en heeft ook een eigen groepsruimte, qua inrichting geschikt voor oudere kinderen. Wij spelen door elkaar en als er minder dan 20 kinderen zijn dan werken we vanuit een samengevoegde groep. De gymzaal staat altijd tot onze beschikking en we spelen buiten op het uitdagende speelplein van de school. We kunnen ook dichtbij onze locatie genieten van en ontdekken in de natuur, zoals bij de Leigraaf en het belevenispad.