Peutergroep Ukelele 

Eerder jarenlang gevestigd in buurthuis de Slenk, nu in basisschool Op de Horst gevestigd: peutergroep Ukelele draait al heel wat jaartjes mee op de Horst. Vaste pedagogisch medewerkers zorgen hier op een leuke, spelende manier ervoor dat uw kind straks helemaal klaar is voor de basisschool!

Waarom peutergroep?

De peutergroep heeft in onze zienswijze een ontmoetingsfunctie, we willen peuters Ún ouders de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Peuters tussen 2,5 en 4 jaar bieden we een veilige en stimulerende omgeving, waar zij letterlijk Ún figuurlijk de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien in hun eigen tempo, als aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Het materiaal en de activiteiten doen een beroep op de verschillende aspecten van de ontwikkeling (bijv. lichamelijk, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling). We volgen iedere kind in zijn ontwikkeling en sturen daar waar nodig is.

Om kinderen houvast en steun te geven hanteren we een vaste ochtendindeling. Activiteiten volgen elkaar op volgens een vast patroon, dat bij peuters al snel bekend is. We werken vaak met methode Peuterplein. Peuterplein is een VVE-methode (vroeg voorschoolse educatie) en sluit aan bij Kleuterplein op de basisschool voor de groepen 1 en 2. Hiermee bevorderen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Als we met een nieuw thema beginnen, krijgen de ouders hier een nieuwsbrief over mee.

Een goed contact met de ouders vinden we heel belangrijk; de peutergroep is de eerste stap in het proces van het langzaam losser worden van de band ouder/kind. De voertaal is Nederlands.

Uniek aan deze locatie. 

Ook deze locatie zit in een basisschool, wat uw kind leert wennen aan de schoolomgeving. In de middag wordt de ruimte gebruikt door de buitenschoolse opvang, dus het blijft een vertrouwde plek.