... het vertrouwde adres voor alle vormen van kinderopvang in Groesbeek! 

Heeft u vragen betreffende de opvoeding van uw kind? 

Veel informatie is te vinden op de website www.opvoedinforegionijmegen.nl . Deze website bevat informatie over alle levensfasen van kinderwens tot jongvolwassene, bijvoorbeeld: groei, ontwikkeling, gezondheid, voeding, opvoeding, omgaan met (lastig) gedrag, verzorging, veiligheid, opvang en onderwijs. Een kijkje waard! 

Gevraagd: Lid voor Raad van Toezicht! informatie

Kijk op onze facebookpagina voor het laatste nieuws, klik op het logo onderaan deze pagina!

 

 

De tarievenkrant 2018....  (klik hier voor een samenvatting van de tarieven )

 

informatie betreffende de belastingdienst! Klik hier

 

Passende Opvang bij Domino!

Sinds augustus 2014 is in Groesbeek ‘Passende Opvang’ mogelijk. Dit houdt in dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties van Kindercentrum Domino in Groesbeek. In overleg met de ouders wordt gekeken welke locatie het meest beantwoord aan de mogelijkheden om in de behoefte van opvang te voorzien. De pedagogisch medewerkers van de locaties zijn op de hoogte van Passende Opvang en de daarbij behorende visie en werkwijze. Door samen te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van de samenwerkende organisaties op het gebied van opvang, (medische) zorg en ontwikkelingsondersteuning is het mogelijk kinderen in hun eigen omgeving, dichtbij huis, opvang op maat te bieden. Zie voor meer informatie: www.passendeopvang.nl  en onze folder Passende Opvang
Op 24 mei jl. is er een kort item op TV geweest over Passende Opvang, klik op onderstaande link om de uitzending te zien

https://vimeo.com/128355906 

Bezoek ook onze faceboekpagina! Klik op het facebooklogo.