Kinderdagopvang de Bellenboom: kleinschalig en gezellig!

Onze kinderdagopvang de Bellenboom is gevestigd in dorpshuis Kerstendal, te Berg en Dal. Samen met een team van vaste pedagogisch medewerkers voelt uw kind zich al snel thuis op deze gezellige locatie. De warmte en kleinschaligheid van het gezin thuis willen wij graag doorzetten in de opvang van uw kind. De leefwereld van het kind is de kleine kring om hem/haar heen. Die leefwereld willen wij langzaamaan groter maken. Hij of zij wordt begeleid in het opgroeien met andere kinderen, sociale contacten maken en gestimuleerd om te groeien, leren en ontdekken. Om op ontdekking uit te durven gaan moet uw kind zich thuis kunnen voelen. Voor een veilig-thuisgevoel vinden we het belangrijk dat er vaste begeleiders zijn en dat de groepsamenstelling zo stabiel mogelijk is. Onze medewerkers staan ook voor u klaar met jarenlange ervaring en een schat aan informatie. Dagelijks wordt u op de hoogte gehouden tijdens het halen en brengen van uw kind en via oudergesprekken. Er is één verticale leeftijdsgroep aanwezig in de Bellenboom (0 tot 4 jaar).

Peuterplein voor kinderen vanaf 2,5 jaar
Peuterplein is een methode die alle ontwikkelingen die voor peuters van belang zijn, stimuleert: taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, grote en kleine motoriek, muzikale ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Meer informatie over Peuterplein kun t u vragen aan onze pedagogisch medewerkers.

Passende Opvang bij Domino!
Sinds augustus 2014 is in Groesbeek ‘Passende Opvang’ mogelijk. Dit houdt in dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties van Kindercentrum Domino in Groesbeek. In overleg met de ouders wordt gekeken welke locatie het meest beantwoord aan de mogelijkheden om in de behoefte van opvang te voorzien. De pedagogisch medewerkers van de locaties zijn op de hoogte van Passende Opvang en de daarbij behorende visie en werkwijze. Door samen te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van de samenwerkende organisaties op het gebied van opvang, (medische) zorg en ontwikkelingsondersteuning is het mogelijk kinderen in hun eigen omgeving, dichtbij huis, opvang op maat te bieden.

Waarom kiezen voor deze locatie?

Wij zijn het gehele jaar door geopend (uitgezonderd feestdagen). Onze groep heeft beschikking over een eigen slaapkamer en gelegenheid om buiten te kunnen slapen in de babyhuisjes. Ook is er een mooi afgesloten speeltuintje op eigen terrein en mooie gelegenheid om binnen te kunnen spelen.