Peutergroep de Ratel, een unieke combinatie van peutergroep en halve dagopvang!

Onze peutergroep de Ratel is sinds februari 2017 gevestigd in basisschool Titus Brandsma. U vind de groep aan de linkerzijde van de school, in dezelfde gang als de kleuterklas. Een vast team van pedagogisch medewerkers zorgt er voor dat uw kind op een gezellige manier spelenderwijs leert in een groep samen te spelen, mee te doen aan activiteiten en het uitbreiden van ervaringen. Kortom; een welkome aanvulling bij de start op school!

Waarom kiezen voor de peutergroep?

De peutergroep is een ontmoetingsplek waar we peuters en ouders de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten. Peuters tussen 2,5 en 4 jaar bieden we een veilige en stimulerende omgeving, waarbij zij letterlijk n figuurlijk de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien in hun eigen tempo, als aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Het materiaal en de activiteiten doen een beroep op de verschillende aspecten van de ontwikkeling (bijv. lichamelijk, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling). We volgen ieder kind in zijn ontwikkeling en sturen daar waar nodig is.

Om kinderen houvast en steun te geven hanteren we een vaste ochtendindeling. Activiteiten volgen elkaar op volgens een vast patroon, dat bij peuters al snel bekend is. We werken vaak met methode Peuterplein. Peuterplein is een VVE-methode (vroeg voorschoolse educatie) en sluit aan bij Kleuterplein op de basisschool in de groepen 1 en 2. Hiermee bevorderen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Als we met een nieuw thema beginnen, krijgen de ouders hier een nieuwsbrief over mee.

Een goed contact met de ouders vinden we heel belangrijk; de peutergroep is de eerste stap in het proces van het langzaam losser worden van de band ouder/kind. De voertaal is Nederlands.

Uniek aan deze locatie.

Op deze locatie wordt ook halve dagopvang aangeboden voor uw kind. Hierdoor kunt u langer gebruik maken van deze vorm van opvang en uw kind luncht bij ons op de locatie. Ook de halve dagopvang komt in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Voor een proefberekening verwijzen we naar www.toeslagen.nl.

Ook ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen op de peutergroep terecht voor hun peuter. Zij betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Onze peutergroep/halve dagopvang is geschikt voor maximaal 16 kinderen, waar twee pedagogisch medewerkers bij aanwezig zijn. In de schoolvakanties is GEEN peutergroep/halve dagopvang op deze groep aanwezig.