Peutergroep Trompet (voorheen 't Bijtje)... een begrip in Groesbeek!

Al jarenlang gevestigd in buurtcentrum de Körf, zit peutergroep Trompet. Met een vast team van pedagogisch medewerkers wordt hier op spelenderwijs uw kind voorbereid op de overstap naar de basisschool.

Waarom kiezen voor de peutergroep?

De peutergroep  heeft in onze zienswijze een ontmoetingsfunctie, we willen peuters én ouders de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Peuters tussen 2,5 en 4 jaar bieden we een veilige en stimulerende omgeving, waar zij letterlijk én figuurlijk de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien in hun eigen tempo, als aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Het materiaal en de activiteiten doen een beroep op de verschillende aspecten van de ontwikkeling (bijv. lichamelijk, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling). We volgen iedere kind in zijn ontwikkeling en sturen daar waar nodig is.

De Trompet is een VVE peutergroep. Dat houdt in dat er extra aandacht is voor kinderen die een achterstand hebben, vooral op taalgebied, of die een achterstand dreigen op te lopen. Kinderen worden hiervoor geďndiceerd door de GGD. Om kinderen houvast en steun te geven hanteren we een vaste ochtendindeling. Activiteiten volgen elkaar op volgens een vast patroon, dat bij peuters al snel bekend is. We werken vaak met methode Peuterplein. Peuterplein is een VVE-methode (vroeg voorschoolse educatie) en sluit aan bij Kleuterplein op de basisschool voor de groepen 1 en 2. Hiermee bevorderen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Als we met een nieuw thema beginnen, krijgen de ouders hier een nieuwsbrief over mee.

Een goed contact met de ouders vinden we heel belangrijk; de peutergroep is de eerste stap in het proces van het langzaam losser worden van de band ouder/kind. De voertaal is Nederlands.