Buitenschoolse opvang op de Cranenburgsestraat; altijd een feestje!

Aan de achteringang gelegen kunt u de twee lokalen van onze buitenschoolse opvang vinden. Hier staat een vast team van pedagogisch medewerkers klaar om uw kind op te vangen!

Waarom Buitenschoolse opvang?

Bij de BSO zijn de kinderen in een leeftijdsfase waarin zij zich verder gaan ontwikkelen. De wereld buitenshuis wordt steeds groter en verder verkent. Voor deze basisschool  wil de BSO een bijdrage leveren aan een prikkelende en stimulerende ontwikkeling per kind; maar ook de kinderen als groep. Het onderwijs en de BSO vullen elkaar aan en zijn elkaars samenwerkingspartners, gericht op het kind. Er is ondersteuning vanuit het onderwijs naar de BSO en andersom, met als einddoel maar één ding: uw kind ondersteunen en begeleiden tijdens het opgroeien. We werken hierbij aan de fysieke en emotionele veiligheid van uw kind, stimuleren sociale, persoonlijke en morele competenties.

Uniek aan deze locatie.

De BSO Cranenburgsestraat is gesitueerd in het gebouw van de scholen Adelbrech-Windekind en de Carolusschool (speciaal basisonderwijs). Hierdoor wordt bijvoorbeeld taxivervoer vermeden, wat vaak prettig is, en de kinderen zitten in een vertrouwde omgeving. Er is heel hard gewerkt om juist het 'school' imago uit de lokalen te halen, waardoor de kinderen echt naar de opvang gaan, en niet op school blijven.

We zitten aan de rand van het Groeske, waar wij dankbaar veel gebruik van maken. Buiten spelen in de natuur is voor deze locatie belangrijk en bereikbaar op loopafstand!

Er zijn twee groepen aanwezig:

  1. De Piccolo's.
  2. De Toumbi's.

Zij zijn samen gevestigd in één groepsruimte. Wij maken daarbij ook gebruik van het aangrenzende kleuterplein. Op deze locatie kunnen in totaal 30 kinderen worden geplaatst. We delen de groepsruimte en het spelmateriaal voor de jongere kinderen met de peutergroep, die 's ochtends in de ruimte is. We beschikken over uiteenlopende speelmaterialen voor alle leeftijden. Ook maken de groepen van gebruik van de speelpleinen van school, zowel aan de voor- als achterzijde.

Voorschoolse opvang.

Deze BSO biedt ook voorschoolse opvang aan. Uw kind kan dan naar de BSO voor openingstijd van de scholen. De gezamenlijke groepsruimte Peutergroep/ Buitenschoolse Opvang wordt hierbij gebruikt om de kinderen op te vangen, samen met de inloop van de kinderen van de Peutergroep. De kinderen kunnen vervolgens vanuit de groepsruimte direct naar hun klaslokalen lopen als de school begint.