Welkom bij kinderdagverblijf Cranenburgsestraat!

Sinds april 2016 zijn we nu aanwezig met een kinderdagverblijf op onze locatie binnen de Adelbrecht-Windekind school. Ons ervaren team staat hier voor u klaar in onze spiksplinternieuwe ruimte.

De warmte en kleinschaligheid van het gezin thuis willen wij graag doorzetten in de opvang van uw kind. De leefwereld van het kind is de kleine kring om hem/haar heen. Die leefwereld willen wij langzaamaan groter maken. Hij of zij wordt begeleid in het opgroeien met andere kinderen, sociale contacten maken en gestimuleerd worden om te groeien, leren en ontdekken. Om op ontdekking uit te durven gaan moet uw kind zich thuis kunnen voelen. Voor een veilig-thuisgevoel vinden we het belangrijk dat er vaste begeleiders zijn en dat de groepsamenstelling zo stabiel mogelijk is. Onze medewerkers staan ook voor u klaar met jarenlange ervaring en een schat aan informatie. Dagelijks wordt u op de hoogte gehouden tijdens het halen en brengen van uw kind en via terugkomende oudergesprekken.

Op deze locatie is 1 groep aanwezig: de Toeter (0-4 jaar). Hierin kunnen per dag maximaal 16 kinderen geplaatst worden. Een prachtige nieuwe groep bij een nieuwe wijk en een schitterend kindvriendelijk park.

Waarom kiezen voor deze locatie?

Wij zijn het hele jaar door geopend (feestdagen uitgezonderd). Onze locatie is uitstekend bereikbaar gelegen nabij het centrum van Groesbeek, langs de doorgaande weg naar Nijmegen.

De groep is voorzien van een slaapkamer en veilige bedjes. Daarbij is de doorgaande lijn met school en opvang heel mooi te trekken! We gaan lekker wandelen en spelen in het Groeske, dat aan de overkant ligt. Ook is het leuk met broertjes en zusjes die vanuit de buitenschoolse opvang kunnen komen spelen samen.

Peuterplein voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Peuterplein is een methode die alle ontwikkelingen die voor peuters belangrijk zijn stimuleert: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Meer informatie over de methode Peuterplein kunt u vragen aan onze pedagogisch medewerkers!

Passende opvang bij Kindercentrum Domino.

Sinds augustus 2014 is in Groesbeek 'Passende Opvang' mogelijk. Dit houdt in dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties van Kindercentrum Domino in Groesbeek. In overleg met de ouders wordt gekeken welke locatie het meest beantwoord aan de mogelijkheden om in de behoefte van opvang te voorzien. De pedagogisch medewerkers van de locatie zijn op de hoogte van Passende Opvang en de daarbij behorende visie en werkwijze. Door samen te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van de samenwerkende organisaties op het gebied van opvang, (medische) zorg en ontwikkelingsondersteuning is het mogelijk kinderen in hun eigen omgeving, dichtbij huis, opvang op maat te bieden.