Peutergroep Pipa, een unieke combinatie van peutergroep en halve dagopvang!

Onze peutergroep Pipa is sinds januari 2014 gevestigd in Jenaplan basisschool Adelbrecht-Windekind. U vind onze groep op de begane grond, naast de achteringang van de school. Een vast team van pedagogisch medewerkers zorgt ervoor dat uw kind op een gezellige manier spelenderwijs leert in een groep samen te spelen,mee te doen aan activiteiten en het uitbreiden van ervaringen.

Waarom kiezen voor de peutergroep?

De peutergroep is een ontmoetingsplek waar we peuters én ouders de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Peuters tussen 2,5 en 4 jaar bieden we een veilige en stimulerende omgeving, waar zij letterlijk én figuurlijk de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien in hun eigen tempo, als aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Het materiaal en de activiteiten doen een beroep op de verschillende aspecten van de ontwikkeling (bijv. lichamelijk, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling). We volgen iedere kind in zijn ontwikkeling en ondersteunen dat waar het kind behoefte aan heeft.

Om kinderen houvast en steun te geven hanteren we een vaste ochtendindeling. Activiteiten volgen elkaar op volgens een vast patroon, dat bij peuters al snel bekend is. ons handvat is de methode Peuterplein. Peuterplein is een VVE-methode (vroeg voorschoolse educatie) en sluit aan bij Kleuterplein op de basisschool voor de groepen 1 en 2. Hiermee bevorderen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Als we met een nieuw thema beginnen, krijgen de ouders hier een nieuwsbrief over mee.

Een goed contact met de ouders vinden we heel belangrijk; de peutergroep geeft immers een verandering in de band tussen ouder en kind.  De voertaal is Nederlands.

Uniek aan deze locatie.

Op deze locatie wordt ook halve dagopvang  aangeboden voor uw kind. Hierdoor kunt u langer gebruik maken van deze vorm van opvang en uw kind luncht bij ons op de locatie. Ook de halve dagopvang komt in aanmerking voor een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Voor een proefberekening verwijzen we naar www.toeslagen.nl 

Naast de groepsruimte maken de kinderen maken gebruik van onze speciale afgebakende speelplek op het kleuterplein, zij aan zij naast de kleuters. Dit maakt de overgang naar school nog makkelijker en logischer. Ook gebruiken wij het gymlokaal voor de onderbouw en een geweldige natuurspeelpark het Groeske aan de overkant van de straat.

Onze peutergroep/halve dagopvang is geschikt voor maximaal 16 kinderen, waar twee pedagogisch medewerkers bij aanwezig zijn. In de schoolvakanties is er GEEN peuterspeelzaal of halve dagopvang.

De groepsruimte wordt 's middags gebruikt door de buitenschoolse opvang. Hierdoor is de eventuele overstap voor uw kind van peutergroep naar school en bso nóg kleiner!