Buitenschoolse opvang de Sieppe; kleinschalig en vertrouwd!

In Openbare Basisschool de Sieppe bevind zich onze buitenschoolse opvang, met een vast team van pedagogisch medewerkers.

Waarom Buitenschoolse opvang?

 Bij de BSO zijn kinderen in een leeftijdsfase waarin zij zich verder gaan ontwikkelen. De wereld buitenshuis wordt steeds groter en wordt verder verkent. Voor deze basisschoolkinderen wil de BSO een bijdrage leveren aan een prikkelende en stimulerende ontwikkeling per kind; maar ook de kinderen als groep. Het onderwijs en de BSO vullen elkaar aan en zijn elkaars samenwerkingspartners, gericht op het kind. Er is ondersteuning vanuit het onderwijs naar de BSO en andersom, met als gezamenlijk einddoel : uw kind begeleiden en ondersteunen tijdens het opgroeien. We werken hierbij aan de fysieke en emotionele veiligheid van uw kind, stimuleren sociale, persoonlijke en morele competenties.

Uniek aan deze locatie.

De BSO heeft een gezellige ruimte binnen in de school. Deze ruimte wordt mede gebruikt door de peuterspeelzaal Katrijntje en de voorschoolse opvang 's ochtends. Hiermee wordt taxivervoer vermeden en zijn de kinderen gelijk in een vertrouwde omgeving. Het lokaal is zodanig ingericht dat het geen 'schoolgevoel' met zich meebrengt, maar aanvoelt als een leuke omgeving waarin gespeeld en vrije tijd beleeft kan worden!

Er is één verticale groep aanwezig, de Conga's (4-12 jarigen).

De groepsruimte is geschikt voor maximaal 15 kinderen. De ruimte is leuk ingericht met een lekkere bank en verschillende speelhoeken. Rondom de school kunnen we gebruik maken van de speelplaats met zandbak, het voetbalveld en aansluitend het grote park met speeltoestellen (nog in aanleg). Ook hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van het gymlokaal dat tussen OBS de Sieppe en Basisschool het Vossenhol ligt. Een mooie uitkomst bij slecht weer! Samen met de BSO Vossenhol organiseren we ook regelmatig leuke sport- en spelactiviteiten dan. Ook maken wij graag gebruik van het dichtbijgelegen bos en de twee kleine watertjes. Samen er lekker op uit gaan om de natuur te ontdekken!

Voorschoolse opvang.

Deze locatie biedt mogelijkheid tot voorschoolse opvang. Dit houdt in dat voor schooltijd uw kind(eren) terecht kunnen bij de BSO, totdat de school begint.