Peutergroep Tuba (voorheen Katrijntje); een vertrouwd gezicht op een fijne plek!

Onze peutergroep Tuba is gelegen in Openbare Basisschool de Sieppe.

Waarom peuterspeelzaal?

De peutergroep heeft in onze zienswijze een ontmoetingsfunctie, we willen peuters én ouders de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten. Peuters tussen 2,5 en 4 jaar bieden we een veilige en stimulerende omgeving, waar zij letterlijk én figuurlijk de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien in hun eigen tempo, als aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Het materiaal en de activiteiten doen een beroep op de verschillende aspecten van de ontwikkeling (bijv. lichamelijk, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling). We volgen iedere kind in zijn ontwikkeling en sturen daar waar nodig is.

Om kinderen houvast en steun te geven hanteren we een vaste ochtendindeling. Activiteiten volgen elkaar op volgens een vast patroon, dat bij peuters al snel bekend is. We werken vaak met methode Peuterplein. Peuterplein is een VVE-methode (vroeg voorschoolse educatie) en sluit aan bij Kleuterplein op de basisschool voor de groepen 1 en 2. Hiermee bevorderen we de doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind. Als we met een nieuw thema beginnen, krijgen de ouders hier een nieuwsbrief over mee.

Een goed contact met de ouders vinden we heel belangrijk; de peutergroep is de eerste stap in het proces van het langzaam losser worden van de band ouder/kind. De voertaal is Nederlands.

Uniek aan deze locatie

Onze peutergroep lag dicht bij het centrum, maar heeft nu ook de beschikking over een mooi park dat is gekomen in de plaats van het voormalige Onder de Wiekengebouw. Ook ligt de Foeperpot dichtbij. Onze peutergroep is geschikt voor maximaal 16 kinderen.

De groepsruimte wordt 's middags gebruikt door de buitenschoolse opvang. Hierdoor is de eventuele overstap voor uw kind van peuterspeelzaal naar school en bso nóg kleiner!