Tussenschoolse opvang , OBS de Sieppe.

Voor de kinderen die gebruik (gaan) maken van het overblijven is dit een uur vrije tijd. Een uur waarin ze gezellig samen eten en daarna lekker kunnen spelen. De regels die er zijn helpen mee om de tijd tussen de middag goed te laten verlopen. We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar accepteren en op een aardige manier met elkaar omgaan.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij verzorgen de administratie rondom het overblijven, zodat er dagelijks een lijst met aanwezige kinderen op school is. De (vrijwillige) overblijfkracht checkt de namen en wanneer een kind niet aanwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Met de school zijn afspraken gemaakt over hygine en veiligheid.

Meer informatie vind u hier in onze TSO informatie brochure.

Inschrijven

Het inschrijfformulier voor de tussenschoolse opvang vind u hier.                                                                                                                

Wijzigingen kunt u aangeven met behulp van het wijzigingsformulier

Tarieven TSO.

Onze tarieven voor de tussenschoolse opvang vind u hier.

Contactgegevens Tussenschoolse opvang Domino.

Voor de dagelijkse aan- of afmeldingen:

Telefoonnummer: 024-397 89 52  (alleen tussen 09.00 en 10.00 uur bereikbaar, buiten deze tijden is er een antwoordapparaat)

e-mailadres: tso@kindercentrum-domino.nl