Buitenschoolse opvang de Maartenschool: passende opvang voor ieder kind!

De Buitenschoolse opvang bij de Maartenschool is per 1 mei 2018 overgenomen door TVN- Zorgt! voor informatie kunt u terecht bij www.tvnzorgt.nl ; telefoon; 024-3540608.

"Ik wordt er blij van dat ik elke keer weer een blij en enthousiast kind kom ophalen. Hij kijkt er naar uit om naar de BSO toe te gaan, kan zich verheugen op andere kinderen die er zijn en reageert open op de begeleiders en activiteiten die worden aangeboden.

Een blij en uitgelaten kind geeft een tevreden ouder met een grote glimlach op het gezicht. Opvang zoals hier wordt aangeboden en onder de huidige wet Kinderopvang past, was er niet altijd. Nu het er wel is, geeft het mij de gelegenheid om weer fulltime aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen.

Opvang na school en in de vakantie is voor elk kind de gewoonste zaak van de wereld en gelukkig ook nu voor kinderen met een handicap. In een vertrouwde omgeving, met vertrouwde gezichten en met uitdagende activiteiten op hun eigen niveau. De samenwerking tussen Driestroom en Kindercentrum Domino zorgt ervoor dat mijn kind een goede opvang heeft. Kinderen die 'anders' zijn vragen een 'andere' benadering."

Bas Kampmeindert, ouder.

De buitenschoolse opvang op de Maartenschool wordt verzorgt door Kindercentrum Domino. Zij hebben al meer dan 25 jaar ervaring met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peutergroepen. Wij bieden passende opvang, wat betekend dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties bij Kindercentrum Domino.

De buitenschoolse opvang op de Maartenschool is een passende BSO. Wij kijken naar wat een kind nodig heeft. Bij aanmelding wordt door onze zorgcoördinator eerst zorgvuldig samen met de ouders gekeken wat een kind nodig heeft en wat er geregeld moet worden om het kind een passende plek te bieden.

Buitenschoolse opvang passend maken.

Buitenschoolse opvang is vrije tijd voor de kinderen, ook op onze passende BSO. Onze professionele medewerkers zorgen met veel liefde en plezier voor een gevarieerd programma met activiteiten gericht op de leeftijd en ontwikkeling van het kind in een voor de kinderen vertrouwde omgeving. Tegelijkertijd zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Voor activiteiten maken we gebruik van aangepaste materialen, de materialen van school en de diverse ruimtes van school.

Medewerkers en zorg.

Het aantal medewerkers hangt af van de specifieke zorg die de kinderen nodig hebben. Er is altijd minimaal één ervaren pedagogisch medewerker van Domino aanwezig. Afhankelijk van het aantal en de aard van de geïndiceerde begeleidingsvragen van de kinderen wordt er minimaal één vaste medewerker van de Driestroom ingezet voor de zorg. Indien er vervoer nodig is, dan wordt dit geregeld via de Driestroom.

Vakantie opvang.

In de schoolvakanties bieden wij opvang bij voldoende aanmeldingen (behalve in de vierdaagseweek, dan zijn we gesloten). Wij gaan open in vakanties bij minimaal drie aanmeldingen, waarvan twee kinderen een geïndiceerde begeleidingsvraag hebben. Vakantiedagen worden daarom apart gefactureerd; u betaalt alleen indien uw kind ook is geweest.