Op 21 februari 2018 is de nieuwe Bibliotheek Op School (BOS) geopend met de kinderen die op school zitten en de kinderen van de dagopvanggroep Tamboerijn en de peutergroep TamTam. Alle kinderen kunnen binnenkort maximaal 3 boeken lenen bij de bieb. De uitleentermijn is 2 weken.

De openingstijden worden in overleg met de vrijwilligers bepaald en zullen zodra deze bekend zijn hier bekendgemaakt worden en op de locatie.  

door hier te klikken kunt u inloggen bij de Bieb op School