Kinderdagopvang in het voorzieningenhart!

In de wijk Stekkenberg (Groesbeek Noord) ligt het nieuwe voorzieningenhart Op de Heuvel. in dit moderne pand met grote uitdagende buitenruimte is, naast de wijkactiviteiten en de kinderopvang, ook de school gevestigd.

Het team van pedagogisch medewerkers blijft hetzelfde op deze locatie, zodat uw kind zich al snel thuis zal voelen.

De warmte en kleinschaligheid van het gezin thuis willen wij graag doorzetten in de opvang van uw kind. De leefwereld van het kind is de kleine kring om hem/haar heen. Die leefwereld willen wij langzaamaan groter maken. Hij of zij wordt begeleid in het opgroeien met andere kinderen, sociale contacten maken en gestimuleerd om te groeien, leren en ontdekken. Om op ontdekking uit te durven gaan moet uw kind zich thuis kunnen voelen. Voor een veilig-thuisgevoel vinden we het belangrijk dat er vaste begeleiders zijn en dat de groepsamenstelling zo stabiel mogelijk is. Onze medewerkers staan ook voor u klaar met jarenlange ervaring en een schat aan informatie. Dagelijks wordt u op de hoogte gehouden tijdens het halen en brengen van uw kind en via terugkomende oudergesprekken.

Op deze locatie is 1 groep aanwezig: De Tamboerijn (0-4 jaar). Hierin kunnen per dag maximaal 16 kinderen geplaatst worden. Een prachtige nieuwe groep midden in de wijk!

Waarom kiezen voor deze locatie?  

 Wij zijn het gehele jaar door geopend ( feestdagen uitgezonderd). De groep is voorzien van een slaapkamer en veilige bedjes. Daarbij komt ook nog dat de geheel nieuwe, afgesloten speeltuin voor ons kinderdagverblijf is ontworpen door dezelfde mensen die het Avonturenbos hebben ontworpen.

Peuterplein voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Peuterplein is een methode die alle ontwikkelingen die voor peuters belangrijk zijn stimuleert: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Meer informatie over de methode Peuterplein kunt u vragen aan onze pedagogisch medewerkers!

Passende Opvang bij Domino!
Sinds augustus 2014 is in Groesbeek ‘Passende Opvang’ mogelijk. Dit houdt in dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties van Kindercentrum Domino in Groesbeek. In overleg met de ouders wordt gekeken welke locatie het meest beantwoord aan de mogelijkheden om in de behoefte van opvang te voorzien. De pedagogisch medewerkers van de locaties zijn op de hoogte van Passende Opvang en de daarbij behorende visie en werkwijze. Door samen te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van de samenwerkende organisaties op het gebied van opvang, (medische) zorg en ontwikkelingsondersteuning is het mogelijk kinderen in hun eigen omgeving, dichtbij huis, opvang op maat te bieden.