Buitenschoolse opvang Vossenhol; kleinschalig en altijd gezellig!

Gelijk links in de nieuwgebouwde Basisschool het Vossenhol vind u onze buitenschoolse opvang.

Waarom Buitenschoolse opvang?

Bij de BSO zijn de kinderen in een leeftijdsfase waarin zij zich verder gaan ontwikkelen. De wereld buitenshuis wordt steeds groter en verder verkent. Voor deze basisschoolkinderen wil de BSO een bijdrage leveren aan een prikkelende en stimulerende ontwikkeling per kind; maar ook de kinderen als groep. Het onderwijs en de BSO vullen elkaar aan en zijn elkaars samenwerkingspartners, gericht op het kind. Er is ondersteuning vanuit het onderwijs naar de BSO en andersom, met als einddoel maar één ding: uw kind ondersteunen en begeleiden tijdens het opgroeien. We werken hierbij aan de fysieke en emotionele veiligheid van uw kind, stimuleren sociale, persoonlijke en morele competenties.

Uniek aan deze locatie.

De BSO in het Vossenhol is, zoals duidelijk, gesitueerd in de school zelf. Hierdoor wordt bijvoorbeeld taxivervoer vermeden, wat vaak prettig is, en de kinderen zitten in een vertrouwde omgeving. Er is heel hard gewerkt om juist het schoolimago uit het lokaal te halen, waardoor de kinderen echt naar de opvang gaan en 'vrije tijd' beleven.

Op deze locatie zijn twee groepen aanwezig: de Djembé's en de Saxofoons.

Op de Djembé's kunnen 20 kinderen worden geplaatst, op de Saxofoons vooralsnog 10 kinderen. Als er minder dan 20 kinderen aanwezig zijn werken we vanuit een samengevoegde groep. Het aanwezige speelmateriaal is geschikt voor de brede leeftijdsgroep. Van een bouwhoek, tot restauranthoek: er is voor elk kind een uitdaging. Daarnaast is er een gezellige zithoek waar een boekje gelezen kan worden.

Het schoolplein waar de BSO gebruik van maakt, grenst aan een buurtpark waar speeltoestellen voor de kinderen te vinden zijn. Het bos is ook op loopafstand bereikbaar. Niet te vergeten alle speeltuintjes en voetbalveldjes in de buurt. Kortom; door de centrale ligging heeft deze BSO locatie veel mogelijkheden. Deze BSO heeft een nauwe samenwerking met de BSO de Sieppe. U kunt hierbij denken aan gezamenlijke activiteiten zoals de sportbus, een gedeelde voorschoolse opvang en gezamenlijke opvang op woensdag en vrijdag.

Voorschoolse opvang.

Deze BSO biedt voorschoolse opvang aan op BSO de Sieppe. Uw kind kan dan voor openingstijd van de scholen daar terecht tot schooltijd. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker lopend naar de school begeleid.