Welkom bij Kindercentrum Domino!

Stichting Kindercentrum Domino organiseert al jarenlang kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Groesbeek. Domino is een "non profit" organisatie, dat wil zeggen dat wij geen winstoogmerk hebben. 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder uw kind met een gerust hart aan ons toe wilt vertrouwen. In een fijne, huiselijke sfeer worden de kinderen opgevangen op de verschillende locaties. Onze pedagogisch medewerkers zorgen hier met veel liefde en plezier voor een grootschalig aanbod aan verschillende activiteiten, gericht op de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. Het uitgangspunt blijft altijd uw kind; zijn of haar ontwikkeling staat centraal. Hierbij kijken wij altijd naar een passende uitdaging voor uw kind, zonder uit het oog te verliezen wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Tegelijkertijd zorgen onze Pedagogisch Medewerkers ervoor dat uw kind zich veilig en geaccepteerd voelt, en zijn of haar zelfvertrouwen gestimuleerd wordt.

Onze Pedagogisch Beleidsplannen zijn enkel beschikbaar voor ouders die al aangesloten zijn bij ons Kindercentrum. Ze zijn te vinden achter de Ouderlogin.

Onze teams op locatie

We hebben vier locaties voor hele dagopvang:

  1. Adelbrecht/Carolus aan de Cranenburgsestraat
  2. Breedeweg aan het Kerkpad
  3. Op de Heuvel in Groesbeek Noord
  4. Berg en Dal

Er zijn zes locaties voor peutergroepen (voorheen peuterspeelzalen) en acht locaties voor buitenschoolse opvang.
Heeft u vragen over een locatie, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers ter plekke. Zij kunnen ook een afspraak maken voor een rondleiding en kennismaking.

Passende Opvang                                                                                                                                 

Sinds augustus 2014 is in Groesbeek ‘Passende Opvang’ mogelijk (zie folder). Dit houdt in dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties van Kindercentrum Domino in Groesbeek. In overleg met de ouders wordt gekeken welke locatie het meest beantwoord aan de mogelijkheden om in de behoefte van opvang te voorzien. De pedagogisch medewerkers van de locaties zijn op de hoogte van Passende Opvang en de daarbij behorende visie en werkwijze. Door samen te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van de samenwerkende organisaties op het gebied van opvang, (medische) zorg en ontwikkelingsondersteuning is het mogelijk kinderen in hun eigen omgeving, dichtbij huis, opvang op maat te bieden. Zie voor meer informatie: www.passendeopvang.nl                                                                                   

Kantoor Domino

Onze administratie en kantoor zit aan de Bredeweg samengevoegd met het bestuurskantoor van het basisonderwijs in Groesbeek (SPOG). Daar regelen we de inschrijvingen, de facturering en hier kunt u terecht voor persoonlijke vragen. Vragen over elke gewenst vorm van opvang kunnen hier gesteld worden!

De contactgegevens van ons kantoor vindt u onder Contact, bovenaan de site.

Dominopas

Domino onderhoudt goede contacten met verenigingen en bedrijven in Groesbeek. Zo staan we middenin de samenleving. We hebben de Dominopas ontwikkeld. Alle kinderen die ingeschreven staan ontvangen een Domino pas waarmee ze samen met de specifieke actie bon, gebruik kunnen maken van speciale kortingen en aanbiedingen. De actuele acties kunt u vinden in Nieuws.De  actie bonnetjes worden uitgedeeld via de groep of de gastouder van je kind. 

Samen met de scholen

Kindercentrum Domino vindt de samenwerking met de basisscholen belangrijk. We werken de komende jaren stap voor stap toe naar een gezamenlijk aanbod van voorschoolse, schoolse en buitenschoolse activiteiten. Dat leidt tot afstemming van de programma's zoals Peuterplein en Kleuterplein in meerdere scholen, gezamenlijke activiteiten en gebruik van ruimtes. Waar mogelijk willen we ons vestigen in de schoolgebouwen of in de buurt daarvan. Inmiddels zitten al onze peuters en bso's in of zeer nabij de scholen.

Branchevereniging

Kindercentrum Domino is aangesloten bij de branchevereniging kinderopvang. Deze vereniging vertegenwoordigd de sector en adviseert de aangesloten leden over het bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang.

Klachten

Ondanks dat we ons uiterste best doen de opvang naar volle tevredenheid te laten verlopen, kan het voorkomen dat u zich stoort aan bepaalde zaken. U kunt dit in de eerste instantie bespreken met de betrokken medewerker op de locatie of met onze directeur indien dit niet mogelijk is. Hoe te handelen staat beschreven in ons intern klachtenreglement. Als het algemene zaken betreft, zoals facturering,  plaatsing, etc., kan contact opgenomen worden met ons kantoor.Ouders kunnen bij klachten ook een beroep doen op De Geschillencommissie Kinderopvang.

Hoe ouders kunnen handelen bij aanwijzingen van seksueel misbruik of ander geweld door een medewerker bij een kind, leest u in de folder Vertrouwensinspecteur KInderopvang.

Privacy

wij gaan serieus met uw persoonsgegevens om, via deze link kunt u ons Privacy beleid inzien.