Oudercommissies

Ouders praten en denken mee in oudercommissies. De oudercommissies van Domino hebben adviesrecht over onderwerpen zoals het pedagogisch beleid, de praktische gang van zaken op de groep, de openingstijden of de zorg voor veiligheid en gezondheid.
Elke locatie van Domino heeft een eigen oudercommissie. Op dit moment zijn er 11 oudercommissies met ruim 40 oudercommissieleden. Alle oudercommissies zijn aangesloten bij de belangenverening BOINK.

Voor het gastouderbureau, locatie de Sieppe (BSO), locatie Op de Heuvel (BSO), locatie de Heikant (BSO) en locatie de Maartenschool (BSO) zijn we nog op zoek naar ouders die met ons mee willen denken.

Taken oudercommissie