52, 48, 40 of 12-weken contract? Aan u de keuze!

Bij Kindercentrum Domino kunt u kiezen tussen drie pakketten:

  1. Het 52-weken contract. Het gehele jaar door maakt u gebruik van opvang. Op de BSO krijgt u met dit pakket gratis opvang op studiedagen die vallen op de vaste opvangdag.
  2. Het 48-weken contract. U heeft in totaal vier weken geen opvang gedurende vakantieperiodes. In de zomervakantie heeft u drie weken geen opvang; die kunt u zelf bepalen en moeten vr maart van het betreffende kalenderjaar zijn doorgegeven. De vierde week waarin u geen opvang heeft is in de kerstvakantie; het betreft hier meestal de week tussen kerst en oud&nieuw. Deze week wordt door Domino bepaald en wordt in januari van het kalenderjaar doorgegeven.
  3. Het 40-weken contract. In dit pakket maakt u alleen gebruik van opvang tijdens schoolweken en niet in vakantieperiodes. Dit is de standaardvorm voor alle peutergroepen en de BSO van de Maartenschool. 
  4. Het 12-weken contract. Dit pakket is alleen beschikbaar voor de BSO. Met dit pakket maakt u alleen gebruik van opvang tijdens de schoolvakanties en niet tijdens de schoolweken.

Halve dagopvang en flexibele opvang

Bij de kinderdagopvang kun je kiezen voor hele dagen en halve dagen. Een dag bestaat uit 10,5 uur en een halve dag uit 5,25 uur.
Als je onregelmatig werk hebt, zijn er ook mogelijkheden voor flexibele opvang. We zoeken dan in overleg  naar een oplossing op maat. Op een enkele  locatie bieden we ook verlengde opvang buiten de vaste openingstijden. Je kunt je wensen besprken met het team of met  de mensen op ons kantoor.

Inclusief

Kinderdagopvang is inclusief luiers, broodmaaltijden,fruit en gezonde tussendoortjes. De Buitenschoolse opvang is inclusief fruit en drinken; en op de langere opvangdagen zijn broodmaaltijden en tussendoortjes ook inbegrepen.

Tarieven

In het tarievenoverzicht kunt u de prijzen van Domino vinden. Dit zijn de prijzen die u betaalt aan Domino. U kunt gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Meer informatie daarover vind u bij www.toeslagen.nl en daar kunt u ook een proefberekening laten maken van de kosten.

Landelijk Register Kinderopvang

Kindercentrum Domino is geregistreerd als erkend kindercentrum in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Elke locatie (of gastouder) heeft een eigen LRKP nummer , dat nodig is voor de Belastingdienst bij het invullen van de kinderopvangtoeslag. In het LRKP kunt u het registratienummer vinden van de opvanglocatie , maar ook vindt u hier de laatste inspectierapporten van al onze locaties.

Belastingdienst informatie

Binnen drie maanden na de start van de kinderopvang moet u de kinderopvangtoeslag aan hebben gevraagd. Als u dit niet doet, loopt u dus toeslag mis over dat kwartaal.

Uit contact met de belastingdienst is gebleken dat, als uit de gegevens van de jaarlijkse gegevensaanlevering van de kinderopvangorganisatie/ gastouderbureau blijkt dat u als ouder meer opvang hebt afgenomen dan aangevraagd, dit niet altijd leidt tot een nabetaling van de kinderopvangtoeslag.

Voorbeeld: een ouder heeft kinderopvang geregeld voor totaal 95 uren. In de praktijk blijkt echter dat deze ouder 105 uren gebruik heeft gemaakt van kinderopvang en daar ook toeslag over aan heeft gevraagd. De ouder moet nu dus zelf het aantal af te nemen uren aanpassen. Volgens de belastingdienst heeft dit te maken met de urennorm (140% van de gewerkte uren kinderdagverblijf en 70% van de gewerkte uren voor de buitenschoolse opvang). De belastingdienst gaat er van uit dat de ouder hier zelf in zijn/ haar aanvraag voor kinderopvangtoeslag rekening mee houdt.

Ons advies naar u als ouder is om zo snel mogelijk de aanvraag (eventueel met terugwerkende kracht waar mogelijk) voor kinderopvangtoeslag toe te passen, als de uren anders zijn dan opgevraagd.

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl en op ons kantoor.

Inschrijfformulieren

Deze vind u onder de gewenste locatie.

Wijzigingsformulier

Wilt u een wijziging doorgeven? Dit kan hier.

Let op: dit is een printbaar PDF bestand, omdat hier verplicht een handtekening onder moet staan. U kunt dit vervolgens scannen of per post opsturen naar kantoor.