Welkom bij Kindercentrum Domino

Kindercentrum Domino stelt zich tot doel kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden die in de behoefte voorziet van kinderen, ouders en basisscholen. Uitgangspunt is dat de opvang toegankelijk is voor een zo breed mogelijk kinderpubliek. Samenwerking tussen de opvanglocaties onderling, de scholen, de gemeente Groesbeek en externe partijen is een voorwaarde voor een goede uitvoering van kinderopvang. De maatschappelijke betrokkenheid van Domino met andere organisaties, verenigingen en bedrijven komt tot uitdrukking in het bieden van vrijwilligersactiviteiten, acties met de dominopas en deelname aan activiteiten in de wijk, buurt of gemeente.

Passende opvang

Sinds augustus 2014 is in Groesbeek ‘Passende Opvang’ mogelijk. Dit houdt in dat kinderen die speciale aandacht en zorg nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, opgevangen kunnen worden op één van de locaties van Kindercentrum Domino in Groesbeek. In overleg met de ouders wordt gekeken welke locatie het meest beantwoord aan de mogelijkheden om in de behoefte van opvang te voorzien. De pedagogisch medewerkers van de locaties zijn op de hoogte van Passende Opvang en de daarbij behorende visie en werkwijze. Door samen te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van de samenwerkende organisaties op het gebied van opvang, (medische) zorg en ontwikkelingsondersteuning is het mogelijk kinderen in hun eigen omgeving, dichtbij huis, opvang op maat te bieden.

Kantoor Domino

Ons kantoor is gehuisvest aan de Bredeweg 68, in het bestuurskantoor van SPOG. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over inschrijving, facturatie en onze opvang. Contactgegevens vindt u rechts bovenin onder contact.

Dominopas

Domino onderhoudt goede contacten met verenigingen en bedrijven in Groesbeek. Zo staan we middenin de samenleving. We hebben de Dominopas ontwikkeld. Alle kinderen die ingeschreven staan ontvangen een Domino pas waarmee ze samen met de specifieke actie bon, gebruik kunnen maken van speciale kortingen en aanbiedingen. De actie bonnetjes worden uitgedeeld via de groep of de gastouder van je kind.

 

Samen met de scholen

Kindercentrum Domino vindt de samenwerking met de basisscholen belangrijk. We werken de komende jaren stap voor stap toe naar een gezamenlijk aanbod van voorschoolse, schoolse en buitenschoolse activiteiten. Dat leidt tot afstemming van de programma’s zoals Peuterplein en Kleuterplein in meerdere scholen, gezamenlijke activiteiten en gebruik van ruimtes. Waar mogelijk willen we ons vestigen in de schoolgebouwen of in de buurt daarvan. Inmiddels zitten al onze peuters en bso’s in of zeer nabij de scholen.

Branchevereniging

Kindercentrum Domino is aangesloten bij de branchevereniging kinderopvang. Deze vereniging vertegenwoordigt de sector en adviseert de aangesloten leden over het bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang.

Privacy

Wij gaan serieus met uw persoonsgegevens om, via deze link kunt u ons Privacy beleid inzien.

X