Kinderdagopvang

Onze kinderdagopvang De Bellenboom is gevestigd in dorpshuis Kerstendal. Er is één verticale leeftijdsgroep aanwezig in de Bellenboom (0 tot 4 jaar). In de groepsruimte naast het kinderdagverblijf is de Buitenschoolse opvang gevestigd, waardoor ook oudere broers of zussen dichtbij zijn, net als thuis.

In de gezellige groepsruimte van de Bellenboom is geschikte speelruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Onze groep heeft een eigen slaapkamer en de gelegenheid om buiten te kunnen slapen in de babyhuisjes. We hebben een mooi afgesloten speeltuin op eigen terrein.

Van de groepsruimte van de BSO maken we onder schooltijd ook gebruik voor activiteiten met de peuters, zodat we extra aandacht kunnen besteden aan het spelenderwijs stimuleren van de taalontwikkeling, motoriek, muzikale en de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters. We werken nauw samen met de peutergroep die is gevestigd in de school en met de onderbouw van de Titus Brandsma, zodat uw kind bij het opgroeien een zo vloeiend mogelijke ontwikkelingslijn kan volgen.

De Bellenboom is geopend op alle dagen van de week van 7:30 tot 18:00 uur. Wij zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen en de donderdag van de vierdaagseweek.

Peuteropvang

Onze peutergroep De Ratel is sinds februari 2017 gevestigd in basisschool Titus Brandsma. Een vast team van pedagogisch medewerkers met veel ervaring zorgt voor een warme, veilige sfeer.

We spelen en vieren regelmatig samen met school en ons kinderdagverblijf. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich op gebied van taal en spraak, beginnend rekenen, motoriek en samenspel. We maken hiervoor onder andere gebruik van Peuterplein, dat aansluit bij Kleuterplein dat in de groep 1 en 2 van de Titus Brandsmaschool wordt gebruikt.

We spelen buiten op de kleuterspeelplaats en maken ook graag gebruik van het bos dichtbij onze locatie.

Vanaf de carnavalsvakantie is de Ratel geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur (eventueel halve dagopvang mogelijk van 8:00 tot 12:45 uur). Alle kinderen eten een boterham mee tussen de middag. De Ratel is 48-weken per jaar geopend. Ouders kunnen kiezen voor een contract voor 40 weken (alleen schoolweken) of 48-weken (alleen voor kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag geldt of VVE).

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of er zijn risico’s daarop kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze af als tijdens een bezoek rond 2 jaar hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Kinderen met een VVE-indicatie komen gedurende 16 uur per week in aanmerking voor extra begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een warme overdracht naar school. Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool. Voor 16 uur VVE per week betalen ouders een lager tarief.

VVE-begeleiding is mogelijk op iedere peutergroep en ieder kinderdagverblijf. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie.

BSO

De BSO Berg en Dal bestaat uit twee groepsruimtes: een grote, veelzijdige groepsruimte in Kerstendal, direct naast het kinderdagverblijf en een groepsruimte in basisschool Titus Brandsma.

In de basisschool zijn de Ultrabassen gevestigd. Deze BSO-groep is voor kinderen van 8 jaar en ouder en heeft daarom een wat ander karakter. Meer uitdagend spelmateriaal en activiteiten, meer zelfstandigheid, voor kinderen in de bovenbouw die op weg zijn naar hun middelbare schooltijd. Op dinsdag en donderdag zijn zij te vinden in deze ruimte.

In de grote groepsruimte in Kerstendal zijn de groepen de Banjo’s en de Basgitaren gevestigd. Op maandag, woensdag en vrijdag spelen de kinderen van de Ultrabassen ook in deze ruimte. In onze groepsruimte zijn veel spelmaterialen en diverse hoeken aanwezig.

We maken regelmatig gebruik van de sportzaal in het gebouw en spelen buiten in zowel onze eigen tuin als op het schoolplein. Ook het voetbalveldje staat tot onze beschikking. Kinderen ontmoeten er hun vriendjes, ook als die niet op de BSO zijn op die dag. Dat is opvang dichtbij thuis!

De BSO Berg en Dal is geopend op maandag tot en met vrijdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. In de schoolvakanties is de locatie geopend van 7:30 tot 18:00 uur.

Voorschoolse opvang

Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30 uur. Op de VSO wordt de dag rustig opgestart, rustig wakker worden met een spelletje of lekker spelen. Om iets voor half negen worden de kinderen lopend door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht. Daarvoor hoeven we eigenlijk alleen het schoolplein over te steken.

Openingstijden

KDV de Bellenboom, BSO Banjo’s en Basgitaren
Kerstendalseweg 17
6571 BM Berg en Dal

PG de Ratel, BSO Ultrabassen
Patrijsweg 2
6571 BV Berg en Dal

Kinderdagopvang de Bellenboom
 • Landelijkregistratienummer: 696724868
 • Wij zijn de gehele week geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
 • Telefoonnummer: 024-68 43 42 4
 • e-mailadres:bergendal@kindercentrum-domino.nl,
Peutergroep de Ratel
 • Landelijkregistratienummer: 538143307
 • De peutergroep is geopend op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur.
 • ,De halve dagopvang is geopend op dinsdag en donderdag van 08.00 tot 12.45 uur.
 • De peutergroep is GESLOTEN in schoolvakanties.
 • Telefoonnummer: 024-6843424
 • e-mailadres:bergendal@kindercentrum-domino.nl,
Buitenschoolse opvang Berg en Dal
 • Landelijkregistratienummer: 236088282
 • De voorschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 8.30uur
 • De BSO is de hele week geopend van 14.00 tot 18.00 uur.
 • Op vakantie- en vrije dagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
 • Telefoonnummer: 024-68 43 42 4
 • e-mailadres:bergendal@kindercentrum-domino.nl,

locatie Breedeweg

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder

locatie Cranenburgsestraat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

BSO

Lees meer

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

Bijna 10er BSO de Beatbox

BSO

Lees meer

Gastouder opvang

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees meer
X