Contracten

Contract

52 weken

 • Bij dit contract kiest u voor opvang gedurende 52 weken per jaar, dus ook in de schoolvakanties. Het 52-wekencontract kent een lagere uurprijs dan een 40-wekencontract. Op de BSO geeft dit contract recht op onbetaalde studiedagen op alle dagen van de week.
Contract

48 weken

 • Bij dit contract betaalt u over 48 weken per jaar opvang. U kunt bij dit contract gedurende 4 weken geen gebruik maken van de opvang. Dit zijn 3 hele weken door u in te plannen, en 1 week in de kerstvakantie. De week in de kerstvakantie wordt jaarlijks door Domino vastgesteld en in januari gecommuniceerd. De overige weken moeten worden doorgegeven voor maart. Op de BSO geeft dit contract geen recht op onbetaalde studiedagen.
Contract

40 weken

 • Als u geen opvang nodig heeft in de schoolvakanties, kunt u kiezen voor opvang gedurende de schoolweken. Voor dit contract geldt een hoger tarief. Op de BSO geeft dit contract geen recht op onbetaalde studiedagen.
Contract

Vakantie

 • Bij dit contract (alleen op de BSO) kiest u voor opvang in de schoolvakanties en niet in de schoolweken. Omdat u bijvoorbeeld voor de vakantiedagen van uw kinderen moeilijk oppas kunt vinden. We berekenen het aantal uur opvang per jaar en factureren dit in 12 maandelijkse termijnen. Daardoor geldt een minimale afname periode van 1 jaar. Uw kind kan meedoen aan alle geplande activiteiten. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Op de BSO geeft dit contract geen recht op onbetaalde studiedagen.

Dagopvang

U kunt keuze maken in het aantal weken dat u opvang bij ons wilt afnemen.

U kiest daarnaast ook op welke dagen of dagdelen u gebruik wilt maken van de kinderopvang. U kunt kiezen voor halve dagen (ochtend 7:30 – 12:45 of middag 12:45 – 18:00) of hele dagen.

Een dagdeel bedraagt altijd 5,25 uur.

Opvang om de week of op wisselende dagen is ook mogelijk, als de bezetting van de groep dit toelaat. Dit valt onder flexibele opvang. Meer informatie hierover vindt u hier.

Peutergroepen          

Op peutergroepen geldt een afname van twee dagdelen, tenzij uw kind een VVE-indicatie heeft. Op welke dagdelen uw kind op de peutergroep komt, kun u zelf bepalen, afhankelijk van de openingsdagen en de bezetting van de groep.  De openingstijden variëren per peutergroep, u vindt meer informatie hierover op de pagina van de betreffende peutergroep.

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u aan Domino prijzen die passen bij kinderopvang en krijgt u van de Belastingdienst een flink bedrag hiervan terug.

U heeft dan de keuze uit twee mogelijkheden op de peutergroep:

 • U kiest voor de reguliere peutergroeptijden. Deze zijn van 8:30 tot 12:30 uur op de meeste peutergroepen.
 • U kiest voor langere dagdelen, de zogenaamde halve dagopvang. Uw zoon of dochter is dan welkom vanaf 8 uur tot 12:30 of 12:45 uur (afhankelijk van de locatie).

Alle kinderen eten mee op de peutergroep en krijgen een broodmaaltijd aangeboden.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag omdat 1 van de ouders niet werkt, dan kan uw kind ook naar de peutergroep komen. U kunt dan alleen kiezen voor de reguliere openingstijden. U betaalt aan Domino een inkomensafhankelijke bijdrage die is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Gemeenten.

Buitenschoolse opvang

Op locaties die horen bij scholen die werken volgens het vijfgelijkedagenmodel kunt u kiezen voor een korte middag (14:00 – 16:00 uur) of een volledige middag (14:00 – 18:00 uur). Kiest u voor een korte middag opvang van 14 tot 16 uur, dan is het ophaalmoment echt om 16 uur. Er is geen in – en uitloop. Op dat moment zorgen we voor een pauze in het programma waardoor er tijd is ouders te woord te staan. Door ons te beperken tot 1 ophaalmoment bewaken wij de rust en het pedagogisch klimaat op de groep.

Op de BSO van locatie de Sieppe wisselen de dagdelen afhankelijk van de openingstijden van de school. Meer informatie vindt u hier.

Op onze (bijna-)tiener-BSO De Heikant is het vanwege het bijzondere karakter van deze BSO niet mogelijk om opvang tot 16 uur af te nemen. U kunt op deze locatie alleen voor een hele middag opvang kiezen.

Een vakantiedag in de buitenschoolse opvang is van 7:30 uur tot 18:00 uur.

Opvang om de week of op wisselende dagen is ook mogelijk, als de bezetting van de groep dit toelaat. Dit valt onder flexibele opvang. Meer informatie hierover vindt u hier.

Combineren?

Het is mogelijk om de contractvormen te combineren: bijvoorbeeld de maandag voor 52-weken per jaar en woensdag 40-weken per jaar. Of een 52-wekencontract

Tarieven 

Voor meer informatie over de tarieven, klikt u hier  voor onze tarievenkrant.

Belangrijk!
De bedragen die u aan Domino betaalt zijn bruto bedragen. U krijgt een aanzienlijk gedeelte terug via de kinderopvangtoeslag. Voor ouders met een modaal inkomen is dat voor het eerste kind zo’n 87,5% van het tarief en voor het 2ekind nog meer!

U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl of op onze Rekentool om te kijken wat u terug krijgt via de kinderopvangtoeslag. U heeft daarvoor uw inkomensgegevens, onze tarieven en het aantal opvanguren per maand nodig.

Compensatiedagen voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

Wij begrijpen dat uw kind soms niet naar de opvang kan komen omdat het ziek is of omdat er andere plannen zijn. Wij hebben daarom met de oudercommissies de volgende afspraken gemaakt over compensatiedagen:

 • Iedere ouder met een kind op de dagopvang of buitenschoolse opvang ontvangt voor zijn/haar kind een aantal compensatiedagen.
 • Deze dagen kunnen worden ingezet als er extra opvang nodig is. Voor de BSO mag dat ook op studiedagen.
 • Bij een 40-wekencontract kunnen geen compensatiedagen in schoolvakanties worden ingezet.
 • Bij een 48-wekencontract kunnen geen compensatiedagen worden ingezet in de 4 vakantieweken waarin geen opvang genoten wordt.
 • Wordt een kind op een compensatiedag afgemeld (of verschijnt het niet), dan kan die dag niet nogmaals worden ingezet.
 • Compensatiedagen kunnen alleen worden ingezet binnen de opvangsoort waarvoor een contract is.
 • Een compensatiedag kan alleen worden ingezet indien de bezetting dit toelaat. Er wordt geen extra personeel ingezet voor een compensatiedag. Indien de bezetting krap is, gaan kinderen met flexibele plaatsen voor.
 • Het geven van compensatiedagen is een gebaar van Domino aan ouders. Er is geen sprake van een recht deze op te kunnen nemen. Wilt u ze opnemen, wacht u dan niet tot december, want dan kan het zijn dat er niet voldoende plaats meer is.
 • Deze regeling is alleen van toepassing op de kinderdagopvang en de naschoolse opvang.
 • De compensatiedagen worden vertaald naar een tegoed in uren. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele restanten die niet opgenomen kunnen worden.

X