VACATURE

Stichting Kindercentrum Domino organiseert al meer dan 25 jaar kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in Groesbeek en Berg en Dal. Daarnaast verzorgen wij overblijven op scholen en hebben we een klein gastouderbureau. Wij zijn een non-profitorganisatie, wat inhoudt dat wij geen winstoogmerk hebben.   Wij werken nauw samen met de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) in de gemeente Berg en Dal. De organisatie staat onder leiding van een directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de directeur/bestuurder en beiden werken samen aan het strategische beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. Wij zijn op zoek naar:

 

LID / VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

 

De kerntaken:

Collegiaal met de gehele RvT:

 • Nemen van besluiten zoals die statutair en via de geldende reglementen zijn voorbehouden aan de RvT;
 • Bewaken van de realisatie van de doelstellingen van Domino;
 • Uitoefenen van toezicht op de continuïteit van de organisatie;
 • Toezicht houden op het functioneren van de directeur/bestuurder;
 • Adviseren van de directeur/bestuurder op strategisch niveau en een klankbordfunctie vervullen voor deze directeur/bestuurder.

Als voorzitter:

 • Eerste aanspreekpunt namens RvT;
 • Afstemming t.a.v. strategische agenda met directeur/bestuurder;
 • Formele vertegenwoordiging RvT;
 • Voorzitten RvT vergaderingen.

Domino vraagt:

 • Vaardigheden om strategisch te denken en op grond daarvan adviezen uit te brengen aan de directeur/bestuurder;
 • Kennis van of affiniteit met bedrijfseconomische en financiële aspecten van een organisatie;
 • Affiniteit met de kinderopvang;

Domino biedt:

 • Een boeiende organisatie die volop in opbouw en beweging is en waar de RvT volop wordt betrokken bij strategische afwegingen;
 • Het aantal vergaderingen per jaar bedraagt ongeveer zes.

Meer informatie:

Zie voor meer informatie over Domino: www.kindercentrum-domino.nl

Voor meer informatie over deze vacature  kunt u bellen met de heer E. van den Bosch, lid van de RvT; bereikbaar via telefoonnummer 024 3976320 of via email info@kindercentrum-domino.nl.

Uw reactie:

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 1 maart 2021 insturen via bovenstaand mailadres t.n.v. Mw. N. de Haan.

Binnen uiterlijk twee weken na sluiting van deze termijn zullen wij u berichten over de voortgang van de procedure.

Contactformulier open sollicitatie

  X