Peutergroep Locatie Sieppe 

Aan de rand van verschillende natuurgebieden is peutergroep de Tuba gevestigd in het sfeervolle gebouw van OBS De Sieppe. Op deze peutergroep komen ook kinderen die na hun peutertijd naar basisschool ’t Vossenhol zullen gaan. Met beide scholen werkt ons team van vaste pedagogisch medewerkers dan ook samen aan een doorgaande lijn.

De Tuba bevindt zich aan de linkerachterzijde van de school in een groepsruimte die ’s middags ook wordt gebruikt door de BSO. Hierdoor is een eventuele overstap van uw kind van de peutergroep naar school en bso nog kleiner!

We spelen graag buiten op de kleuterspeelplaats, samen met kleuters. Ook kunnen we gebruik maken van de aula voor speciale activiteiten en het speellokaal van de school.

De Tuba is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur (eventueel halve dagopvang mogelijk van 8:00 tot 12:30 uur). Alle kinderen eten een boterham mee tussen de middag. De Tuba is alleen geopend in de schoolweken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of er zijn risico’s daarop kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze af als tijdens een bezoek rond 2 jaar hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Kinderen met een VVE-indicatie komen gedurende 16 uur per week in aanmerking voor extra begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een warme overdracht naar school. Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool. Voor 16 uur VVE per week betalen ouders een lager tarief.

VVE-begeleiding is mogelijk op iedere peutergroep en ieder kinderdagverblijf. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie.

Overblijven

Op OBS de Sieppe verzorgt Domino het overblijven tussen de middag, de TSO.

Voor de kinderen die gebruik maken van het overblijven is dit een uur vrije tijd. Een uur waarin ze gezellig samen eten en daarna lekker kunnen spelen. De regels die er zijn helpen mee om de tijd tussen de middag goed te laten verlopen. We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar accepteren en op een aardige manier met elkaar omgaan.

Domino verzorgt de administratie rondom het overblijven, zodat er dagelijks een lijst met aanwezige kinderen op school is. De (vrijwillige) overblijfkracht checkt de namen en wanneer een kind niet aanwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Met de school zijn afspraken gemaakt over hygiëne en veiligheid.

Voor vragen, informatie of aan en afmeldingen, kunt u contact opnemen met:

Kindercentrum Domino

TSO Administratie

Email: tso@kindercentrum-domino.nl

Telefoon: 024 – 397 63 20

BSO de Sieppe

Aan de rand van verschillende natuurgebieden is BSO-groep de Conga’s gevestigd in het sfeervolle gebouw van OBS De Sieppe.

Wij maken gebruik van een eigen groepsruimte en speelplekken op de hal bij onze groepsruimte. Voor de oudste kinderen zijn er ook chill-mogelijkheden in de aula van de school.

Het aanwezige speelmateriaal is geschikt voor de brede leeftijdsgroep. Van een bouwhoek tot spellenkast: er is voor elk kind een uitdaging. Daarnaast is er een gezellige zithoek waar een boekje gelezen kan worden of lekker uitgerust kan worden.
We spelen vaak en graag buiten: hutten bouwen op het schoolplein of voetballen op het gras, het kan allemaal.

De Conga’s zijn is geopend op maandag tot en met vrijdag.

 • Maandag, dinsdag, donderdag      15:00 uur tot 18:00 uur
 • Woensdag                                           12:15 uur tot 15:00 uur of 18:00 uur (lunch inbegrepen)
 • Vrijdag onderbouw                           11:45 uur tot 15:00 of 18:00 uur (lunch inbegrepen)
 • Vrijdag bovenbouw                           15:00 uur tot 18:00 uur

In de schoolvakanties spelen de kinderen van deze BSO op onze vakantie BSO Op De Horst.

Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30 uur. Op de VSO wordt de dag rustig opgestart, nog even wakker worden met een spelletje of lekker spelen. Om iets voor half negen gaan de oudere kinderen zelf binnen de school naar hun klas. De jongere kinderen worden indien nodig naar hun klas gebracht. (Meer Domino)

Op OBS de Sieppe verzorgt Domino ook de tussenschoolse opvang.

Openingstijden
Peuteropvang/halve Dagopvang Tuba
 • Landelijk registratienummer 123970350
 • Wij zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
 • Ook hier kunt u gebruik maken van halve dagopvang. Dit kan alleen als u recht heeft op kinderopvangtoeslag. De openingstijden zijn dan van 08.00 tot 12.30 uur.
 • In de schoolvakanties is de peutergroep gesloten.
 • Telefoonnummer: 024-3976756
 • e-mailadres: sieppe@kindercentrum-domino.nl ,
Buitenschoolse opvang de Sieppe
 • Landelijk registratienummer: 486360830
 • De voorschoolse opvang is van 07.30 tot 08.30 uur en wordt gedaan door de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal.
 • De naschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur.
 • Op woensdag en vrijdag zijn we geopend van 12.00 tot 18.00 uur.
 • Op vakantie- en vrije dagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur op onze vakantie BSO locatie.
 • Telefoonnummer: 024-3976756
 • e-mailadres: sieppe@kindercentrum-domino.nl

locatie Breedeweg

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

locatie Cranenburgsestraat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Bijna 10er BSO de Beatbox

BSO

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Gastouderopvang

X