Kinderdagopvang

Samen met een vast team van pedagogisch medewerkers voelt uw kind zich al snel thuis op deze ruime en gezellige locatie. Wij zijn gevestigd in wat vroeger Buurthuis de Körf heette, dichtbij het kerkplein. Iedere groep heeft 2 slaapkamers en we hebben een grote, uitdagende buitenruimte met een babyweitje en babyhuisjes om ook buiten te kunnen slapen.

Er zijn twee verticale leeftijdsgroepen van 0-4 jaar voor dagopvang aanwezig:  de Trom en de Triangel. De groepen spelen veel samen. Doordat we op deze locatie twee groepen hebben, zijn er meer mogelijkheden voor flexibele opvang dan op andere locaties. Op deze locatie is bovendien vervroegde opvang vanaf 7 uur mogelijk.

Voor baby’s is op deze locatie volop ruimte om in alle rust hun leefwereld steeds een beetje te vergroten. Peuters bieden wij activiteiten waarbij we spelenderwijs hun ontwikkeling op gebied van taal, muziek, beginnend rekenen motoriek stimuleren.  Basisschool Breedeweg ligt op loopafstand van ons pand en we brengen regelmatig een bezoekje voor een activiteit of een viering. Zo wordt de overstap naar school een stuk makkelijker!

Peutergroep

In hetzelfde pand, naast het kinderdagverblijf is ook peutergroep de Trompet gevestigd voor peuters van 2,5 tot 4 jaar (vanaf 2 jaar met indicatie).

De Trompet heeft een zeer ruime groepsruimte, waar kinderen op veel verschillende mogelijkheden kunnen spelen. We spelen ieder dag buiten in de grote uitdagende tuin die we delen met het kinderdagverblijf. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich op gebied van taal en spraak, beginnend rekenen, motoriek en samenspel. We maken hiervoor onder andere gebruik van Peuterplein, dat aansluit bij Kleuterplein dat in de groep 1 en 2 van de school wordt gebruikt.

Basisschool Breedeweg ligt op loopafstand van ons pand en samen met de peuters van het kinderdagverblijf brengen we regelmatig een bezoekje voor een activiteit of een viering. Zo wordt de overstap naar school een stuk makkelijker!

De Trompet is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur (eventueel halve dagopvang mogelijk van 8:00 tot 12:45 uur). Alle kinderen eten een boterham mee tussen de middag. De Trompet is alleen geopend in de schoolweken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of er zijn risico’s daarop kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze af als tijdens een bezoek rond 2 jaar hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Kinderen met een VVE-indicatie komen gedurende 16 uur per week in aanmerking voor extra begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een warme overdracht naar school. Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool. Voor 16 uur VVE per week betalen ouders een lager tarief.

VVE-begeleiding is mogelijk op iedere peutergroep en ieder kinderdagverblijf. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie.

BSO Breedeweg

In het voormailge buurtcentrum de Körf aan het kerkpad bevinden zich onze BSO-groepen de Quiro’s en de Bongo’s.

De groepsruimte van de Quiro’s bevindt zich naast het kinderdagverblijf. De Bongo’s aan de overzijde van de hal. Als er minder dan 20 kinderen zijn, werken we vanuit een samengevoegde groep.

Op deze locatie beschikken we over een mooie, groene tuin met volop mogelijkheden voor ontdekken, een klimtoestel en een voetbalveldje. De groepsruimtes zijn zeer ruim en bieden volop mogelijkheden tot spel en chillen.

De BSO Breedeweg is geopend op maandag tot en met vrijdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. In de schoolvakanties is de locatie geopend van 7:30 tot 18:00 uur en komen ook de kinderen van de locaties Op de Heuvel en Cranenburgsestraat op deze locatie spelen.

Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30 uur. Op de VSO wordt de dag rustig opgestart, rustig wakker worden met een spelletje of lekker spelen. Om iets voor half negen worden de kinderen lopend door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht

Openingstijden

Kerkpad 7

6562 GA Groesbeek

e-mailadres: breedeweg@kindercentrum-domino.nl

Kinderdagopvang Triangel en Trom
 • Landelijk registratienummer: 129206659
 • Telefoonnummer: 024-397 61 37
 • Wij zijn de gehele week geopend van 07.30 tot 18.00 uur
 • Vervroegde of verlengde opvang is mogelijk in overleg. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

Inspectierapport van deze groep

Peutergroep/ halve dagopvang Trompet
 • Landelijk registratienummer: 129206659
 • Telefoonnummer: 024-397 61 37
 • Wij zijn geopend van 08.30 tot 12.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. U kunt hier ook per 01-01-2019 gebruik maken van de mogelijkheid tot halve dagopvang. Dit kan alleen als u recht heeft op kindertoeslag. De opvangtijd is in dat geval dan van 08.00 tot 12.45 uur.
 • In de schoolvakantie is de peutergroep gesloten.
BSO Quiro’s en Bongo’s
 • Landelijk registratienummer: 218420171
 • Telefoonummer: 024-397 6137 (antwoordapparaat buiten openingstijden).
 • De voorschoolse opvang is van 07.30 tot 08.30 uur. De naschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.U kunt kiezen voor opvang van 14.00 – 16.00 uur of van 14.00 – 18.00 uur.
 • Op vakantiedagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
 • Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30 uur

locatie Cranenburgse straat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

Peuteropvang BSO

Lees meer

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

(Bijna) 10er BSO de Beatbox

BSO

Lees meer

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Gastouderopvang

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO - Gastouderopvang

Lees meer
X