Voor ouders die kiezen voor kinderopvang met een huiselijk karakter of voor ouders die grote flexibiliteit hebben in hun opvangvraag kan gastouderopvang een goede oplossing zijn. Wij bieden alleen gastouderopvang in het huis van de gastouder. De opvangtijden zijn flexibel en worden onderling afgestemd.

Gastouders zijn kleine zelfstandige ondernemers die aangesloten zijn bij het gastouderbureau van Domino. Wij bieden de gastouders begeleiding, voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit en bespreken regelmatig de voortgang. Zo is het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd en kunnen ouders ook gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

De kosten voor gastouderopvang bestaan uit 2 delen; de uurvergoeding aan de gastouder en de bureau-en begeleidingskosten (bestaande uit een flexibel tarief per uur of een vast gezinstarief per maand). In de tarievenkrant vindt u de tarieven en de uitleg over de begeleidingskosten.

Heeft u vragen (als ouder of als mogelijke gastouder), wilt u een afspraak maken of uw kind inschrijven? Neem dan contact op via het contactformulier op onze website, info@kindercentrum-domino.nl of 024-3976320.

 

Inspectierapport GGD

 

Alle gastouders maken gebruik van een algemeen pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau Domino en een pedagogisch werkplan vanuit de gastouder. Indien gewenst kunnen vraagouders deze inzien bij hun gastouder of opvragen bij kantoor Domino.

info@kindercentrum-domino.nl

Openingstijden

Kerkpad 7

6562 GA Groesbeek

e-mailadres: breedeweg@kindercentrum-domino.nl

locatie Cranenburgse straat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

Peuteropvang - BSO

Lees meer

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

(Bijna) 10er BSO

BSO

Lees meer

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Breedeweg

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO - Gastouderopvang

Lees meer

Gastouder opvang

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO - Gastouderopvang

Lees meer
X