Algemeen

Domino wil kleinschalige kinderopvang bieden van hoge kwaliteit en toegankelijk voor een zo breed mogelijk kinderpubliek. Wij vinden dat samenwerking tussen de locaties, met de scholen, de gemeente Berg en Dal, de GGD en andere externe partijen een voorwaarde is voor goede opvang.

Pedagogische visie

Onze slogan is ‘Domino …Dagopvang dicht bij Thuis’. Hiermee brengen we tot uitdrukking dat we samen met het opgroeiende jonge kind, de overgang maken van de beslotenheid van thuis naar de (halve) dagopvang passend bij de ontwikkeling, de interesses en de talenten van ieder kind op weg naar en in de basisschool en vervolgens op weg naar de middelbare school.

De Pedagogisch Medewerker (PM) wil bijdragen door warm, hartelijk, belangstellend, deskundig en betrokken te zijn; open te staan voor de eigen identiteit van ieder kind en het kind in staat te stellen zelfstandigheid te verwerven. Een veilige omgeving en vertrouwen in kinderen vormen de basis van het pedagogisch handelen van de PM. De PM stelt zich flexibel en respectvol op en is voor de kinderen een voorbeeld. Het contact naar de ouders is open en met respect voor hun opvoedkundige standpunten.

Missie

We willen dat elk kind zich gelukkig voelt bij ons en dat ouders met een gerust hart hun werk of studie kunnen combineren met de zorg voor de kinderen. Daarnaast zien wij de kinderopvang als dé plek voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten. Ons kindercentrum biedt iets extra’s naast de gezinsopvoeding.

Elk kind heeft van nature de drang zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier op basis van wat het bij geboorte heeft meegekregen en karakter. Het is de taak van de PM kansen te creëren in een veilige omgeving zodat kinderen durven te onderzoeken en kunnen groeien door het opdoen van ervaringen.

We willen bereiken dat de kinderen uitgroeien tot gelukkige mensen die evenwichtig, vol zelfvertrouwen en sociaal in het leven staan. Respectvol ten aanzien van anderen, ruimte latend voor anders zijn, andere meningen, culturen, de natuur en bereid zijn te geven en te nemen.

Voor alle kinderen

Alle kinderen, waaronder anderstaligen, kinderen met een beperking of uit een andere cultuur zijn welkom. Voor álle kinderen betekent sámen opgroeien een meerwaarde: omgang met kinderen uit de buurt, ervaren dat niet iedereen hetzelfde is. Vanuit de opvangvraag van ouders wordt gezocht naar een passende oplossing.

Vanzelfsprekend krijgen álle kinderen op de groep de aandacht en de verzorging door de PM, waar zij recht op hebben.

Landelijk Register Kinderopvang

Kindercentrum Domino is geregistreerd als erkend kindercentrum in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzaal (LRKP). Elke locatie heeft een LRKP nummer, dat terug te vinden is onder de adressen van de verschillende locaties. Dit nummer is nodig voor de Belastingdienst.

X