Peutergroep Locatie Vossenhol

In het moderne en lichte gebouw van basisschool ’t Vossenhol is onze peutergroep De Viool gevestigd.

De Viool bevindt zich aan de linkerachterzijde van de school in een groepsruimte naast de kleuterklassen. De ruimte wordt in de middag ook gebruikt voor de jongste kinderen van de BSO. Hierdoor is een eventuele overstap van uw kind van de peutergroep naar school en bso nog kleiner!

We spelen graag buiten op de kleuterspeelplaats, samen met kleuters. Ook kunnen we gebruik maken van de aula voor speciale activiteiten en het speellokaal van de school. Met het team van de school werken we toe naar een doorgaande ontwikkelingslijn.

De Viool is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur (eventueel halve dagopvang mogelijk van 8:00 tot 12:30 uur). Alle kinderen eten een boterham mee tussen de middag. De Viool is alleen geopend in de schoolweken.

Voorlezen vinden wij naast erg leuk ook heel belangrijk! In ons pand is een Bibliotheek Op School (BOS) gevestigd waar alle kinderen van de Viool lid van worden en boeken kunnen lenen. Meer informatie hierover is bekend op de locatie. U kunt inloggen via deze link Bibliotheek Op School  

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of er zijn risico’s daarop kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze af als tijdens een bezoek rond 2 jaar hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Kinderen met een VVE-indicatie komen gedurende 16 uur per week in aanmerking voor extra begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een warme overdracht naar school. Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool. Voor 16 uur VVE per week betalen ouders een lager tarief.

VVE-begeleiding is mogelijk op iedere peutergroep en ieder kinderdagverblijf. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie.

BSO Vossenhol

De BSO Vossenhol gesitueerd in de school zelf. Daardoor hoeven kinderen niet met een taxi naar de BSO wat heel prettig is. Kinderen kunnen direct uit school veilig naar de BSO in een voor hen heel vertrouwde omgeving. We maken daarbij goed onderscheid tussen ‘school’ en ‘vrije tijd’.

Op deze locatie zijn twee groepen aanwezig: de Djembé’s en de Saxofoons.

Op de Djembé’s kunnen 20 kinderen worden geplaatst, op de Saxofoons 16 kinderen. Als er minder dan 20 kinderen aanwezig zijn werken we vanuit een samengevoegde groep. Het aanwezige speelmateriaal is geschikt voor de brede leeftijdsgroep. Van een bouwhoek, tot restauranthoek: er is voor elk kind een uitdaging. Daarnaast is er een gezellige zithoek waar een boekje gelezen kan worden.

Het schoolplein waar de BSO gebruik van maakt, grenst aan een buurtpark waar speeltoestellen voor de kinderen te vinden zijn.

Voorschoolse opvang.

Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30. Bij de Vso wordt de dag rustig opgestart, nog even wakker worden met een spelletje of lekker spelen. Iets voor half negen gaan de oudere kinderen zelf binnen de school naar hun klas. De jongere kinderen worden indien nodig naar hun klas gebracht.

Openingstijden

Van Ruijsdaelweg 8

6562 XE Groesbeek

Peuteropvang
 • Landelijk registratienummer: 509819497.
 • Wij zijn iedere dag geopend van 8:30- 12:30. Ook hier kunt u gebruik maken van halve dag opvang. Dit kan alleen als u recht heeft op kinderopvangtoeslag. De openingstijden zijn dan van 8:00- 12:30.
 • In de schoolvakanties is de peutergroep gesloten.
 • Telefoonnummer 024 3976661
 • Email adres: vossenhol@kindercentrum-domino.nl
Buitenschoolse opvang Vossenhol
 • Landelijk registratienummer: 845915848
 • De voorschoolse opvang is van 07.30 tot 08.30 en wordt verzorgt door de pedagogisch medewerker van de peutergroep.
 • De naschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14:00 tot 18:00, U kunt kiezen voor opvang van 14.00 - 16.00 uur of van 14.00 - 18.00 uur.
 • Op vakantiedagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur op de vakantie BSO locatie.
 • Telefoonnummer: 024-3976661
 • e-mailadres: vossenhol@kindercentrum-domino.nl,

locatie Breedeweg

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder

locatie Cranenburgsestraat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

BSO

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Bijna 10er BSO de Beatbox

BSO

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Gastouderopvang

X