Flexibele opvang

Wij bieden ouders de mogelijkheid opvangdagen flexibel af te nemen onder bepaalde voorwaarden. Het moet passen binnen het pedagogisch klimaat en de samenstelling van de groep.

Wij onderscheiden twee vormen van flexibele opvang:

 • Volledig flexibele opvang: u neemt geen vaste dagen af. U geeft steeds vooraf schriftelijk door op welke dagen opvang nodig is en u ontvangt achteraf een factuur. Er geldt een minimale afname per maand dat wordt vertaald naar een tegoed dat u flexibel kunt inzetten of opsparen in vakanties. De mogelijkheden voor volledig flexibele opvang zijn beperkt. Voor het kinderdagverblijf geldt dat de mogelijkheden het grootst zijn op locatie Breedeweg omdat wij hier met twee groepen werken.
 • Flexibele wisseldagen: u neemt een vast aantal dagdelen af en vastgelegd wordt op welke dagen uw kind kan komen.  U geeft steeds vooraf schriftelijk aan welke dagen ‘wisseldagen’ zijn.
 • Opvang om de week: dit is opvang voor een vaste dag per week, die tweewekelijks wordt afgenomen. U kiest dus voor de even of oneven weken. Dit patroon wordt vastgelegd in het contract.

Voor alle vormen van flexibele opvang geldt:

Wij kunnen uw kind plaatsen als wij voldoen aan wet- en regelgeving en de groepssamenstelling dit toe laat.

 • Per locatie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor flexibele opvang. Is er veel vraag naar (flexibele) opvang op een bepaalde locatie, dan kunnen wij wellicht niet alle aanvragen honoreren. Wij kunnen u dan mogelijk een andere locatie aanbieden.
 • Conform leveringsvoorwaarden kan Domino de mogelijkheid tot flexibele opvang opzeggen als de flexibele opvang een te grote druk op de groep of de opvangmogelijkheden van andere klanten legt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
 • Uit pedagogisch oogpunt zitten er grenzen aan flexibiliteit. Als wij denken dat een te grote mate van flexibiliteit van invloed is op het welbevinden van uw kind(eren) of de groep,  dan zullen wij dit bespreekbaar maken en behouden wij ons het recht voor aanvragen te weigeren.
 • Wisselingen op korte termijn (dus na vaststelling van het rooster) kunnen worden aangevraagd bij de groep. Deze aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal kinderen en ingezette personeelsleden dit toelaten.

Op peutergroepen en op groepen die bijna vol zitten is geen flexibele opvang mogelijk.

Aanvullende spelregels volledig flexibele opvang:

 • Opvang tot 4 weken van tevoren aangevraagd wordt gegarandeerd. Later aanvragen is alleen mogelijk als het binnen de geplande bezetting past.
 • Aangevraagde opvang die minder dan 24 uur voor aanvang van de opvang wordt afgezegd wordt in rekening gebracht.
 • Voor volledig flexibele opvang gelden een hoger tarief, dat gelijk is aan het tarief voor een 40-wekencontract plus €0,50.
 • Bij volledig flexibele opvang gelden geen compensatiedagen.
 • Er geldt een minimale afname (3 dagen per maand op het KDV en 3 middagen per maand op de BSO). Dit wordt vertaald naar een tegoed in uren. Dit wordt vertaald naar een tegoed per maand. Dit tegoed blijft 3 maanden geldig. Het is uiteraard mogelijk meer af te nemen dan het minimum.
 • Voor flexibele opvang op de VSO geldt geen minimale afname.
 • Zowel het tegoed voor de minimale afname als de meer afgenomen dagdelen worden in principe maandelijks achteraf gefactureerd. Dit is echter alleen mogelijk als er uitsluitend volledig flexibele opvang wordt afgenomen.

De uitgebreide spelregels voor onze flexibele opvang kunt u opvragen op ons kantoor of vindt u in de Tarievenkrant.

Heeft u een vraag over flexibele opvang? Stel hem ons, dan proberen wij met u mee te denken over wat voor u de beste oplossing is!

locatie Breedeweg

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder

locatie Cranenburgse- straat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

BSO

Lees meer

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

(Bijna-) tiener BSO

BSO

Lees meer

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer
X