Voor (bijna)-tieners in Groesbeek bestaat BSO de Beatbox. Deze groep is gevestigd in Obs Carolus en hoort daarom formeel bij locatie Cranenburgsestraat.

Deze BSO is ingericht voor grotere kinderen, vanaf 9 jaar. Kinderen van alle scholen in Groesbeek kunnen op deze BSO terecht en ontmoeten er leeftijdsgenoten. Omdat veel kinderen zelfstandig naar deze BSO komen of zelfstandig naar huis gaan, moeten kinderen in staat zijn redelijk zelfstandig of met minimale begeleiding deel te nemen aan het verkeer. De pedagogisch medewerkers maken hier over vooraf goede afspraken over met u.

We bieden uiteenlopende, uitdagende activiteiten, maar er is ook veel ruimte voor vrij spel en vrijheid die deze kinderen nodig hebben. We benaderen kinderen op een manier die bij hun leeftijd past.

BSO De Beatbox is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. In de schoolvakanties worden de kinderen van BSO De Beatbox opgevangen op vakantie BSO Op De Horst.

Op onze (bijna-)tiener-BSO De Beatbox is het vanwege het bijzondere karakter van deze BSO niet mogelijk om opvang tot 16 uur af te nemen. U kunt op deze locatie alleen voor een hele middag opvang kiezen.

Een vakantiedag in de buitenschoolse opvang is van 7:30 uur tot 18:00 uur.

Opvang om de week of op wisselende dagen is ook mogelijk, als de bezetting van de groep dit toelaat. Dit valt onder flexibele opvang. Meer informatie hierover vindt u hier.

Openingstijden

Cranenburgsestraat 112c
6561 AR Groesbeek

Buitenschoolse opvang de Beatbox
  • Landelijk registratienummer: 864577102
  • Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op deze locatie is, vanwege de samenstelling van de groep, nog geen opvang mogelijk van 14.00-16.00u (zoals op andere locaties met een continurooster).
  • Op woensdag en vrijdag is de opvang op één van onze andere locaties, samen met de andere leeftijdsgroepen en scholen.
  • Op vakantie- en vrije dagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur op de vakantie BSO locatie.
  • Telefoonnummer: 024 7600006
  • e-mailadres: beatbox@kindercentrum-domino.nl ,

locatie Cranenburgse straat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

BSO

Lees meer

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

locatie Breedeweg

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder

Gastouderopvang

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder
X