Peuteropvang 

In Kindcentrum Op De Horst bevindt zich onze peutergroep Ukelele. In het kindcentrum werken wij samen met de school vanuit 1 team en 1 visie. Dat betekent dat er sprake is een doorlopende ontwikkelingslijn en dat kinderen van 2,5 jaar tot ongeveer 13 jaar terecht kunnen in het kindcentrum en samen leren, ontwikkelen en vooral ervaren!

Peutergroep Ukelele bevindt zich in de achterzijde van de school, naast de gymzaal waar we ook graag gebruik van maken. De groepsruimte wordt ’s middags gebruikt door de BSO, wat een eventuele overgang naar de BSO en school nog kleiner maakt.

We spelen graag buiten op de ruime speelplaats en vieren en spelen regelmatig samen met de kleuters. Leren door ervaren staat centraal, van knutselen en vrij spel tot uitstapjes zoals het Kabouterfeest.

De Ukelele is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur (eventueel halve dagopvang mogelijk van 8:00 tot 12:30 uur). Alle kinderen eten een boterham mee tussen de middag. De Ukelele is alleen geopend in de schoolweken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of er zijn risico’s daarop kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze af als tijdens een bezoek rond 2 jaar hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Kinderen met een VVE-indicatie komen gedurende 16 uur per week in aanmerking voor extra begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een warme overdracht naar school. Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool. Voor 16 uur VVE per week betalen ouders een lager tarief.

VVE-begeleiding is mogelijk op iedere peutergroep en ieder kinderdagverblijf. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie.

BSO Op De Horst

In Kindcentrum Op De Horst bevinden zich onze BSO-groepen de Kazoo’s en de Pauken. In het kindcentrum werken wij samen met de school vanuit 1 team en 1 visie. Dat betekent dat kinderen van 2,5 jaar tot ongeveer 13 jaar er terecht kunnen om samen te leren, te ontwikkelen en vooral te ervaren, iedere dag van 7:30 uur tot 18:00 uur, 52 weken per jaar.

De Pauken en de Kazoo’s bevinden zich in de achterzijde van de school, naast de gymzaal die we bijna dagelijks gebruiken voor sport & spel. We spelen graag en veel buiten op het uitdagende speelplein van het kindcentrum. We kunnen ook dichtbij onze locatie genieten van de natuur, zoals de Leigraaf en het belevenispad.

De groepsruimte van de Kazoo’s in gericht voor de jongere kinderen en de ruimte van de Pauken voor de oudere kinderen. Alle kinderen mogen echter door elkaar en in beiden ruimtes spelen. Als er minder dan 20 kinderen zijn, werken we vanuit een samengevoegde groep.

De BSO in Kindcentrum Op De Horst is geopend op maandag tot en met vrijdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. In de schoolvakanties is de locatie geopend van 7:30 tot 18:00 uur en komen ook de kinderen van de locaties Sieppe, Vossenhol en de Heikant op deze locatie spelen.

Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30 uur. Op de VSO wordt de dag rustig opgestart, rustig wakker worden met een spelletje of lekker spelen. Om iets voor half negen gaan de oudere kinderen zelf binnen de school naar hun klas. De kleinere kinderen worden indien nodig naar hun klas gebracht.

Openingstijden

Plakseweg 3

6562 LR Groesbeek

Peutergroep/ halve dagopvang Ukelele
 • Landelijk registratienummer: 204219498
 • Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
 • Ook hier kunt u gebruik maken van halve dagopvang. Dit kan alleen als u recht heeft op kinderopvangtoeslag. De openingstijden zijn dan van 08.00 tot 12.30 uur.
 • Telefoonnummer: 024-3970872
 • e-mailadres: opdehorst@kindercentrum-domino.nl
Buitenschoolse opvang de Kazoo’s.
 • Landelijk registratienummer: 119968344
 • Wij bieden voorschoolse opvang aan op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur.
 • Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.
 • U kunt kiezen voor opvang van 14.00-16.00 uur of van 14.00-18.00 uur.
 • Op vakantie- en vrije dagen zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur.
 • Telefoonnummer: 024-3970872
 • e-mailadres: opdehorst@kindercentrum-domino.nl

locatie Breedeweg

Kinderopvang Peuteropvang BSO Gastouderopvang

Lees verder

locatie Cranenburgsestraat

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie Op de Heuvel

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Locatie de Sieppe

Peuteropvang - TSO - BSO

Lees meer

locatie Vossenhol

BSO

Lees meer

Kindcentrum Op de Horst

Peuteropvang - BSO

Lees meer

Bijna 10er BSO de Beatbox

BSO

Lees meer

Locatie Berg en Dal

Kinderopvang - Peuteropvang - BSO

Lees meer

Gastouderopvang

Lees meer
X